Body Waxing

Body Waxing

Back wax                                                           Starting at $70.00

Bikini wax                                                         Starting at $50.00

Brazilian bikini wax                                        Starting at $60.00

Eyebrow, lip or chin                                       Starting at $15.00

Full face wax                                                    Starting at $40.00

Full leg wax                                                      Starting at $80.00

Full leg and Bikini                                          Starting at $110.00

Half leg wax                                                       Starting at $60.00

Lip and chin                                                       Starting at $25.00

Lip, chin and eyebrows                                     Starting at $30.00

Underarms                                                         Starting at $30.00